Spletni Mojster

Click here to edit subtitle

Plačila pokojnine 

Plačila pokojnine obračunamo — upoštevamo tudi obrestovanje zneska rezervacije — s pokojninsko rezervacijo (knjiženje: pokojninska rezervacija in obresti banki); tako se v fazi plačila pokojnine potencial za izplačilo dobička zmanjša samo še za stroške obresti. Podjetju, ki je sodelavcem obljubilo pokojnine iz pokojninske blagajne podjetja, nujno svetujemo, da za plačila pokojnin pravočasno rezervira finančna sredstva. Za to pride v poštev t.im. Asset Funding: podjetje kupi n.pr. vrednostne papirje v višini pokojninskih rezervacij, in od izkupička od njihove prodaje v prihodnosti financira plačevanje pokojnin. Pri izbiri vrednostnih papirjev moramo paziti, da je njihova vrednost trajna in da jih je mogoče likvidirati v času, ko pokojnine zapadejo v plačilo. Pokojninske rezervacije kot instrument financiranja so vabljive, ker predstavljajo več desetletij trajajoča zmanjšanja izplačil (pozitivni učinki na likvidnost in donos), vendar ob začetku izplačevanja pokojnin pomenijo tudi večja izplačila kot če zagotovila pokojnin ne bi bilo (učinek bumeranga). Če plačila pokojnin iz pokojninske blagajne podjetja obravnavamo kot naknadna plačila plač, pomeni zagotovilo pokojnine raztezanje plačilnega toka upravičenim sodelavcem še po koncu njihovega aktivnega delovnega razmerja v pokojninsko razmerje. Če število upokojencev podjetja raste in se število do pokojnine (iz pokojninske blagajne podjetja) upravičenih aktivnih sodelavcev zmanjšuje, ta poseg v strukturo izplačil - ob nezadostni rezervaciji finančnih sredstev — privede do povečanja vrzeli v financiranju; pozitivni učinek oblikovanja pokojninske rezervacije na likvidnost in donos je namreč manjši od negativnega učinka, ki ga imajo na likvidnost in donos izplačila pokojnin.


Več: www.pretvornik-valut.com preberite tu!