Spletni Mojster

Click here to edit subtitle

Zdrava prehrana

view:  full / summary

Potrosnja mesa

Posted by spletnimojster on May 21, 2013 at 5:00 AM Comments comments (94)

Po drugi svetovni vojni se je potrošnja posameznih vrst mesa zelo spremenila. Pred vojno je bila največja potrošnja govejega in svinjskega mesa, po vojni pa mesa pitanih govedi. Danes zahteva potrošnik mlado, mehko, ne¬mastno, vendar sočno meso. Tej zahtevi se je prilagodila proizvodnja mesa. Tako so danes živinorejci vzgojili tipično mesnate pasme govedi in prašičev.


Te mlade živali krmijo planirano — pitajo. Vsaka mlada žival tvori ob dobri krmi veliko mišičnih vlaken (meso) in malo maščobe, ki je le med vlakni (mar¬moriranost). Pitanje ima namen, da v čim krajšem času doseže žival čim večjo težo s čim manjšo količino hrane na 1 kg prirastka. Zato danes pitajo žival le toliko časa dokler raste, ker je za proizvodnjo mesa potrebno manj hrane kot za proizvodnjo maščob. Pri nadaljnjem pitanju namreč žival tvori maščobno tkivo in pitanje postane neekonomično.


Rss_feed